top of page

ואלס אנגלי

Competitive Dancing

ואלס אנגלי הינו ריקוד סלוני, שנרקד  בכל מיני אירועים חברתיים באירופה, ומאד פופלרי, בנשפים והיווה במשך ההיסטוריה ל חיבור בין מעמדות ונחשב למיומנות חברתית חשובה באותם הימיםn אופן הריקוד הוא, צעדים גדולים אחיזה רחבה תנועה איטית וזורמת.

הדימוי הכי קרוב זה "לרקוד בין העננים" תחושה של ציפה באוויר בתחרויות ובעולם רואים את הרגע שבו נכנסים זוגות של רקדנים.

 

ובא מוצגות השמלות המרהיבות העיצובים והצבעים. ממש חגיגה לעיניים!

הריקוד נרקד בקצב של  ¾

כאשר הדגש המוזיקלי הוא על ה1  ויש תחושה של עלייה וירידה רכה לאורך כל הריקוד.

bottom of page