top of page

פסדובלה

paso.jpg

פסדובלה – בספרדית "צעד כפול"  זהו סגנון מוזיקה וריקודי זוגות בקצב מארש הפסדובלה מבוסס על מוזיקה המנוגנת  במלחמת שוורים, בזמן הכניסה של המטאדור או לפני האקט של ההריגה.

מטאדורים מפורסמים זכו לקטעי פסדובלה שהולחנו לכבודם ונושאים את שמם.

זהו ריקוד מלא תשוקה ומלא  יצרים . בביצוע של הריקוד ברמות  הגבוהות זהו ריקוד שנחשב קשה מבחינה טכנית, וצריך לדייק מאד בביצוע בקצב של 61-60 תיבות לדקה.

כאשר הקצב הוא  2/4 עם דגש על הספירה הראשונה.

רוב הצעדים ורוטינות בפסדובלה מבוססות על כוריאוגרפיה וישנם אלמנטים שונים, משחק תפקידים כאשר הגבר משחק את המטאדור והאישה את הגלימה של המטאדור בה הוא משתמש להסיח את דעתו של השור ולהתגרות בו.

bottom of page