top of page

סמבה

Dancing Salsa

ריקוד סמבה הגיע במקור מברזיל, הוא מכונה גם הוואלס הדרום אמריקאי, וזאת משום שיש בו עליות ירידות כמו בוואלס, והוא נרקד גם על קו מעגל.

מהווה חלק אינטגרלי מהקרנבל בברזיל. רוקדים  בקצב ה"באונס" ריקוד קיצי, שמח וכיפי.

סמבה נחשב לאחד הסמלים הלאומיים בברזיל.

מקור השם "מסמבה" זהו מקצב דתי שמקורו באנגולה.  עד תחילת שנות ה20, הריקוד היה מחוץ  לחוק בגלל אופיו הגס והמוחצן של הריקוד.

בשנות ה60 וה70 הסמבה תפסה את מקומה וחזרה להיות מאד אופנתית, כאשר החלה כתיבה של יוצרים מלחינים והתקיימו תחרויות בתחום.

מבחינה מוזיקאלית יש מקצב  שהדגש הוא על ה1 & 2 בקצב של "באונס" תחושה של כדור שמכדרר.

bottom of page