top of page

טנגו

Tango Dancers

טנגו הוא ריקוד זוגות שהמקור שלו הוא בבואנוס איירס , טנגו נחשב בתחילת הדרך לריקוד נחות עקב החושניות שלו הרבה והיו רוקדים אותו בבתי קפה ובתי בושת, מכיוון שהוא היה נחשב לא מהוגן בתחילת הדרך היו רוקדים אותו גברים עם גברים.

אופן הריקוד הוא שבו הגבר מוביל את האישה והם הולכים יחד ערב ריקודי טנגו נקרא "מילונגה" והגברים בחליפות ערב ונעליים מצוחצחות ונשים בשמלות חושפניות בכדי להראות את תנועת הרגליים.

הטנגו הסלוני

במשך השנים התפתח הטנגו הסלוניים, זהו טנגו שנרקד על קו המעגל, הוא הטנגו שאותו רוקדים ומתחרים בתחרויות בעולם.

ישנה הקפדה על המסגרת של הגוף ועל קווי תנועה נקיים, מבחינה מוזיקלית הטנגו במשקל של 4  רבעים.

כאשר ישנה הבלטה והדגשה מוזיקלית בין המהר ללאט, מה שיוצר את הדרמה בריקוד.    

bottom of page