top of page
Logo RoShe.png

תקנון הסטודיו

ברוכים הבאים לסטודיו. ברגע זה עשיתם את הצעד הראשון לעולם הריקוד, על מנת שנוכל לספק לך את השירות הטוב ביותר מוצגת בפני .בצורה שקופה כללי התנהלות בסטודיו.

 

כרוקד/ת בסטודיו הינך מצהיר/ה כי אין מניעה גופנית ו/או נפשית המונעת ממך את פעילות הגופנית . במידה  וישנן מגבלות כלשהן יש לעדכן את צוות הסטודיו כך, במידה וחל שינוי במצבך הרפואי.

 

החברות בסטודיו הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה. לא יתקבל החזר על תקופת קורס\מנוי שלא נוצלה.

 

הנהלת הסטודיו. אינה אחראית בגין פציעה או נזק שעלולים לנבוע מהשתתפותך בשיעורים/בקורסים.

אין הנהלת הסטודיו אחראית על אובדן ,נזק, או גניבת חפצים אישיים /או כל רכוש אחר של מנויה בשטח הסטודיו.

החפצים האישיים הינם באחריות המנויים בלבד.המנעו בהשארת חפצים יקרי ערך בסטודיו.

 

רכישת  המנוי תעשה , באמצעות כרטיס אשראי 

דרך פלאפון 0525219301 או דרך אתר www.roshe.org

 

לא ניתן לבטל את הקורס לאחר תחילתו!

 

על המנוי/ה להגיע בזמן שנקבע השיעור ,במידה ואינך יכול/ה להגיע לשיעור(פרטי או קבוצתי) יש לעדכן את 24 שעות לפני מועד השיעור.

המנוי/ה מאשר/ת קבלת sms ומסרים אלקטרוניים מעת לעת.

 

הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפעילות בסטודיו,את השיעורים והמדריכים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

המנוי/ה מתחייב/ת לשמור על הוראות המדריכים במקום, על הציוד ועל תקנון הסטודיו.

אני מאשר\ת שקראתי את התקנון ,הבנתי את האמור בו ואני מתחייב\ת לקיים את הוראותיו.
bottom of page