top of page

ואלס וינאי

Ballroom Dancing Club

ואלס ה"וינאי", מקורו ב"וינה" אוסטריה נרקד, כריקוד חברתי של החברה הגבוהה בארמונות ב"וינה.

המסורת רבת השנים שנשמרת עד עצם היום הזה. בקיום נשפים מרהיבים והצגת בנות העשרה אל הבנים ומשמש מעין טקס התבגרות.

מאורע מעניין, ומדהים ביופיו.

הוואלס ה"וינאי" נרקד בקצב מהיר של3/4

 

על קו המעגל, והוא מאופיין בסיבובים מהירים על הרחבה, ריקוד אנרגטי  ממריץ דורש תיאום בין בני הזוג, וטכניקה על מנת להצליח בריקוד זה מומלץ לבני הזוג להתאמן רבות בכדי שיוכלו לרקוד ולעמוד במהירות ובצעדים.

bottom of page